Mousery Morningstar

 Overige - Other

Black Eye White / BEW

Black Eye White / BEW

Gen Code: ---

Uitleg: Show term. BEW is geen op zichzelf staande genetische combinatie, maar een verzamelnaam van alle potentiele combinaties die een muis wit zwartoog kan doen ogen. *bone is bew, maar een bew is niet automatisch bone*

Explanation: Show term. BEW is not a genetic combination, but a collective name of all potential combinations that can make a mouse look black eye white. *bone is bew, but bew is not automatically bone*

Picture by:

Pink Eye White / PEW

Pink Eye White / PEW

Gen Code: ---

Uitleg: Show term. PEW is geen op zichzelf staande genetische combinatie, maar een verzamelnaam van alle potentiele combinaties die een muis wit roodoog kan doen ogen. *Albino is pew, maar een pew is niet automatisch een albino*

Explanation: Show term. PEW is not a genetic combination, but a collective name of all potential combinations that can make a mouse look pink eye white. *albino is pew, but pew is not automatically albino*

Picture by:

Bone

Bone

Gen Code: c/ce

Picture by: Mousery Morningstar

Stone

Stone

Gen Code: c/cch

Picture by:

Sepia

Sepia

Gen Code: a/a cch/cch

Picture by:

Grijs / Grey Agouti

Grijs / Grey Agouti

Gen Code: A/* cch/cch

Picture by:

Chinchilla

Chinchilla

Gen Code: A/at cch/cch

Picture by:

Cream / Apricot

Cream / Apricot

Gen Code: Ay/* cch/cch (black eyed)

Or: Ay/* cch/cch p/p (pink eyed)

Verdund / Diluted Argente

Verdund / Diluted Argente

Gen Code: A/* cch/cch p/p

Picture by:

Argente Cream

Argente Cream

Gen Code: A/at cch/cch p/p

Picture by:
Info